Traducere "procesul de îmbătrânire" în engleză

How to slow down aging, aging process - Traducere în română - exemple în engleză | Reverso Context

Putem monitoriza creșterea sinaptică, dar accentul nostru este pe tumori, nu pe îmbătrânire. We can monitor synaptic growth, but our focus is tumours, not ageing. Schimbările fizice sunt direct legate de îmbătrânire.

how to slow down aging activarea genei anti-îmbătrânire sirt1

Physical changes are directly related to aging. Copy Report an error Un studiu din a descoperit că o viață de viață la exerciții fizice și activități regulate poate încetini procesul de îmbătrânire.

how to slow down aging importanta igienei eseu

A study has found that a lifetime of regular exercise and activity can slow down the aging process. Copy Report an error O varietate largă, dar cel mai popular, de departe, este tratamentul nostru anti - îmbătrânire. A wide variety, but our most popular eliminarea ridurilor de sub ochi far is our one of a kind anti - aging treatment. Ai luat toner, apoi ser de răcire, apoi crema anti - îmbătrânire?

Did you go toner, then cooling serum, then the anti - aging cream? Ne îndreptăm în subsolul Institutului Național pentru Îmbătrânire. We're heading down into the basement of the National Institute on Ageing.

Se pare că browser-ul dvs. a dezactivat JavaScript.

Copy Report an error Doar puținul din acea loțiune de 8 milioane de dolari pe care am how to slow down aging - o m - a gândit cu adevărat la procesul de îmbătrânire. Cu o îmbătrânire a corpului la overdrive. With a body aging on overdrive. Stresul face ca daunele ireparabile rețelei noastre cardiovasculare how to slow down aging accelereze procesul de îmbătrânire a vaselor de sânge Stress make cause irreparable harm to our cardiovascular network speeding up the aging process in blood vessels Bishop a fost numit ministru pentru îmbătrânire de către prim - ministrul John Howard în Copy Report an error Inhibarea mTOR, ținta moleculară a everolimus, extinde durata de viață a organismelor model, inclusiv șoarecii, iar inhibiția mTOR a fost sugerată ca terapie anti - îmbătrânire.

Inhibition of mTOR, the molecular target of everolimus, extends the lifespan of model organisms including mice, and mTOR inhibition has been suggested as an anti - aging therapy.

Copy Report an error Procesul de îmbătrânire a condensatoarelor de clasa 2 poate fi inversat prin încălzirea componentei deasupra punctului Curie.

Account Options

The aging process of class 2 capacitors may be reversed by heating the component above the Curie point. Copy Report an error Divizia este condusă de un secretar adjunct, în prezent Jim Longley, care raportează ministrului pentru îmbătrânire și ministrului serviciilor pentru persoanele cu dizabilități, în prezent Onor. Pe măsură ce ochiul îmbătrâneșteapar anumite modificări care pot fi atribuite exclusiv procesului de îmbătrânire. As the eye ages, certain changes occur that can be attributed solely to the aging process.

Copy Report an error Porcii miniaturali au fost folosiți pentru cercetări medicale, inclusiv toxicologie, farmacologie, chirurgie experimentală, pneumologie, cardiologie, xenotransplant și studii de îmbătrânire. Miniature pigs have been how to slow down aging for medical research, including toxicology, pharmacology, experimental surgery, pulmonology, cardiology, xenotransplantation, and aging studies. Copy Report an error La om, procesul de îmbătrânire afectează în special lobul temporal medial și hipocampul, în care memoria sintetică este sintetizată.

In humans, the process of aging particularly affects the medial temporal lobe and hippocampus, in which the episodic memory is synthesized. Copy Report an error Coniacul este un tip de coniac, iar după distilare și în timpul procesului de îmbătrânireeste numit și apă de vie. Cognac is a type of brandy, and after the distillation and during the aging process, is also called eau de vie. În martieCarter a participat la o audiere despre sănătatea mintală a Comitetului selectat pentru îmbătrânire.

Copy Report an error Esterificarea naturală care are loc în vinuri și alte băuturi alcoolice în timpul procesului de îmbătrânire este un exemplu de esterificare catalizată de acid. The natural esterification that takes place in wines and other alcoholic beverages during the aging process is an example of acid - catalysed esterification. Copy Report how to slow down aging error În how to slow down aging a anunțat că va dona 3,5 milioane de dolari pentru a încuraja cercetarea anti - îmbătrânire anti-îmbătrânire luxuriantă fundația nonprofit Methuselah Mouse Prize.

Copy Report an error Slovenia se numără printre țările europene cu cea mai pronunțată îmbătrânire a populației sale, atribuibilă unei rate scăzute a natalității și creșterii speranței de viață. Slovenia is among the European countries with the most pronounced ageing of its population, ascribable to a low birth rate and increasing life expectancy.

PĂR SUBȚIAT

Există o lungă istorie a utilizării mijloacelor artificiale pentru a încerca să accelereze procesul natural de îmbătrânire. There is a long history of using artificial means to try to accelerate the natural aging process. Studiile au arătat că umorul constant în procesul de îmbătrânire oferă beneficii pentru sănătate persoanelor.

Studies have shown that constant humour in the ageing process gives health benefits to individuals. S - a demonstrat că umorul îmbunătățește și ajută procesul de îmbătrânire în trei domenii. Humour has been shown to improve and help the ageing process in three areas. Copy Report an error Strugurii cultivați pentru port se caracterizează, în general, prin fructele lor mici, dense, care produc arome concentrate și de lungă durată, potrivite pentru îmbătrânire îndelungată.

Grapes grown for port are generally characterized by their small, dense fruit which produce concentrated and long - lasting flavours, suitable for long ageing. Copy Report an error în martieoficiali guvernamentali indieni au cerut Ráfales să înlocuiască imbatranire MiG - 21s și pentru a contracara noi F Pakistan - Atelioza a fost raportată încă din în raport cu progeria, un sindrom de îmbătrânire prematură.

Ateliosis was reported as early as intenskin crema prezzo relation to progeria, a how to slow down aging of premature aging. Copy Report an error Legea Maturității Coates este un principiu utilizat în degustarea vinurilor referitor la capacitatea de îmbătrânire a vinului.

Între timp, Solid Snake se confruntă cu o îmbătrânire accelerată și mai are aproximativ un an de trăit. Solid Snake, meanwhile, is experiencing accelerated aging and has about a year left to live.

Traducere "procesul de îmbătrânire" în engleză

ILM s - a ocupat de de - îmbătrânire în scena de deschidere. ILM handled the de - aging in the opening scene. Copy Report an error Întreruperea conexiunii cu societatea cauzată de boli sau îmbătrânire poate limita sever accesul la servicii sociale și oportunități pentru un viitor mai promițător. The severance of connection to society caused by illness or ageing can severely limit access to social services and opportunities for a more promising future.

Agenții de îmbătrânire ar trebui retrași, nu aruncați cu gunoiul.

RECENT VIZUALIZATE

Aged retainers should be pensioned off, not thrown out with the rubbish. Ea a considerat acest mic cuib de îmbătrânire Baby Boomers.

how to slow down aging crema antirid si fermitate gerovital h3 derma

She considered this little nest of aging Baby Boomers. Copy Report an error Intriga romanului lui John Wyndham Trouble with Lichen se învârte în jurul unei substanțe chimice anti - îmbătrânire extrase dintr - un lichen.

  1. Telomere Effect: A Revolutionary Approach to Living Younger, Healthier, Longer
  2. Ridurile uscate ale feței
  3. Antioxidants like beta-carotene prevents free radical damage and delay the aging process.
  4. Au pretins că au descoperit o enzimă care oprește

The plot of John Wyndham's novel Trouble with Lichen revolves around diechterhorn suisse anti aging anti - aging chemical extracted from a lichen. Copy Report an error Societatea greacă s - a schimbat rapid în ultimele decenii, coincizând cu tendința europeană mai largă de scădere a fertilității și îmbătrânire rapidă.

Greek society has changed rapidly over the last several decades, coinciding with the wider European trend of declining fertility and rapid aging. Copy Report an error Înguvernul australian, Departamentul de Sănătate și Îmbătrânirea cheltuit 53,5 how to slow down aging de dolari australieni pentru strategia națională de băut alcoolizat pentru a viza tinerii australieni. Suplimentele anti - îmbătrânire sunt utilizate pentru tratarea îmbătrânirii pielii.

Descriere The Keto diet first gained fame amongst athletes and bodybuilders with its effective fat-burning and muscle-building benefits. Today, the benefits of a ketogenic diet are evident for people over 50 and beyond as well, such as: - Improved mental and cognitive health - Contributing to the prevention of dementia and Alzheimer's disease - Alleviating the symptoms of menopausal women - Natural, effective weight-loss whilst maintaining muscle mass - Improving sleep quality, helping the body's recovery - Increased strength and alertness - And more. Keto Women Over 50 offers easy to read information and advice to help you understand what the keto diet is, how it works to improve your health; thus empowering you to achieve your best in your silver years.

Anti - aging supplements are used to treat skin aging. Copy Report an error După îmbătrânireromul este amestecat în mod normal pentru a asigura o aromă consistentă, ultimul pas în procesul de fabricare a romului. After ageing, rum is normally blended to ensure a consistent flavour, the final step in the rum - making process. Produsele Amway's Artistry includ îngrijirea pielii, produse cosmetice și creme și seruri anti - îmbătrânire. Amway's Artistry products include skin care, cosmetics, and anti - aging creams and serums.

În a fost promovat la opoziția Shadow Cabinet, luând portofoliul de imbatranire si Senio rs. In he was promoted to the opposition Shadow Cabinet, taking the portfolio of Ageing and Seniors. Copy Report an error În ciuda aranjamentelor instituționale noi și a proiectelor de rețea ale rețelei electrice, infrastructurile sale de furnizare a energiei suferă o îmbătrânire în lumea dezvoltată.

Revalid® Anti-Aging Fluid

Despite the novel institutional arrangements and network designs of the electrical grid, its power delivery infrastructures suffer aging across the developed world. După îmbătrânire de până la trei ani, mustul se strecoară pentru a îndepărta pielea și semințele.

Descriere Detalii Descriere Are you a woman over 50 worried about your weight and tired of the usual diets? Are you afraid that, with advancing age, you will have to fight serious diseases?

After aging for up to three years, the mash is strained to remove skins and seeds. Expoziție anti-îmbătrânire Report an error Înlegislația a fost introdusă în legiuitorul statului Tennessee să modifice legea pentru a permite reutilizarea butoaie în procesul de îmbătrânire.

Inlegislation was introduced how to slow down aging the Tennessee state legislature to amend the law to allow the reuse of barrels in the aging process. Copy Report an error Acolo este o concepție greșită pe scară largă că vinul se îmbunătățește întotdeauna cu vârsta sau că vinul se îmbunătățește odată cu îmbătrânirea prelungită sau că potențialul de îmbătrânire este un indicator al vinului bun.

There is a widespread misconception that wine always improves with age, or that wine improves with extended aging, or that aging potential is an indicator of good wine. Auzul, vederea, tonusul muscular și mobilitatea sunt toate afectate odată cu îmbătrânirea.

Colostrum+ Set

Hearing, vision, muscle tone, and mobility are all affected as one ages. Menținerea inimii potrivite și puternică poate încetini îmbătrânirea creierului, spun cercetătorii. Keeping your heart fit and strong can slow down the ageing of your brain, say researchers. Copy Report an error Pentru a compensa îmbătrânirea populației țării, guvernul a decis să ia măsuri pentru creșterea semnificativă a natalității și a imigrării. In order to compensate for the country's aging population, the government has decided to take steps to significantly increase birth and immigration rates.

It isn't the graying hair nor the number of years which makes "age"; a person is old when they've lost their sense of humour and aren't interested in anything anymore.

how to slow down aging miorelaxante suisse anti aging