Accident de Aviatie,p6

Eider shop suisse anti aging. Full text of "Serban Nichifor: Compositions "

Ordinul Ministrului nr. Ministerial Order No. Pentru fiecare soi sunt indicate : coloana 1 - denumirea soiului; coloana 2 - menţinătorul soiului; coloana 3 - anul ; coloana 4 - anul reînscrierii sau al radierii; coloana 5 - data până când este permisă comercializarea după radiere; coloana 6 - observaţii menţiuni specifice.

Soiurile aparţinând tuturor speciilor au fost testate din punct de vedere al distinctivităţii, uniformităţii şi stabilităţii, iar soiurile din speciile de culturi de câmp şi din punct de vedere al valorii agronomice şi de utilizare.

Înscrierea soiurilor în catalog, pe grupe de specii, s-a făcut în ordine alfabetică.

reeds rocket pecan cracker little rock arkansas

În catalog este înscris codificat numele persoanei sau instituţiei responsabile cu menţinerea soiului. Lista menţinătorilor soiurilor se află la sfârşitul anexei. Soiurile din speciile de culturi de câmp, legume şi plante ornamentale anuale se menţin în Catalogul oficial timp de 10 ani, iar soiurile din speciile pomicole, viţă de vie şi arbuşti ornamentali timp de 15 ani, după care se radiază, dacă nu se solicită reînscrierea, primul an fiind considerat anul înscrierii în catalog.

Reînscrierea în catalog se poate face numai la solicitarea autorului sau a proprietarului soiului, pentru perioade succesive de 5 ani.

Înregistrarea unui soi în Catalogul oficial poate fi reînnoită dacă în urma efectuării testului DUS, soiul este încă distinct, suficient de uniform şi stabil, păstrânduşi aceleaşi caractere ca în momentul.

Cererile de reînscriere şi semintele necesare retestării trebuie depuse la ISTIS cu 2 ani înaintea termenului de expirare a.

eider shop suisse anti aging câine lup elvețian ceh anti îmbătrânire

Reexaminarea se va efectua contra cost, conform tarifelor în vigoare. Sămânţa şi materialul săditor din soiurile din speciile de culturi de câmp şi legume radiate mai pot fi comercializate 30 iunie a anului al treilea de la radiere. După expirarea perioadei respective, soiurile se scot automat din catalog. În coloana "" sunt înscrise sub forma unor simboluri, informaţii privind anumite caractere sau proprietăţi ale soiurilor. Soiurile modificate genetic poartă această menţiune în catalog.

Ne miram i noi ca guvernul ia Ale msuri, deat de ordin fiscal Mille Siciadar - No; 5.

Catalogul oficial conţine un capitol special destinat descrierilor soiurilor înregistrate în anulîn conformitate cu documentaţiile tehnice pe baza cărora s-a făcut înregistrarea. Caragiale nr. Mihai Eminescu nr. For every variety it is indicated: Column 1 the name; Column 2 the maintainer; Column 3 the year of registration; Column 4 the year of renewal eider shop suisse anti aging of the cancellation; Column 5 marketing till ; Column 6 other specific observations.

Filehost - Ghid de Pregatire Bacalaureat Limba Si Literatura Romana

The varieties were tested for establishing the distinctness, uniformity and stability and for the field crops variety species was also established the value of cultivation and use. The registration into the catalogue, by species, was made in alphabetical order. In the catalogue, the name of the person or the institution responsible for maintaining a variety is recorded by a code. The list of the maintainers is at the end of the annex.

The varieties of agricultural plant species, vegetables and annual ornamental plants are maintained in the Official Catalogue for 10 years, while varieties of fruit trees, vines and ornamental shrubs are maintained for 15 years, after that they are deleted, if the renewal hasn t been solicited, the first year been eider shop suisse anti aging the year of registration in the catalogue.

The renewal can only be made at the author s or owner s request, for successive 5 year periods. The acceptance status of a variety may be renewed if its DUS test it is still distinct, sufficiently uniform eider shop suisse anti aging stable, maintaining the same characteristics as they were at the time of the registration.

The applications for renewal and the necessary seeds for retesting shall be applied 2 years before the expiring of the registration.

MCM5529_Buch 1 50904709931

The re-examination of the varieties for the renewal is charged according to the prices in force. The seed and propagating material of the deleted varieties may be marketed till June 30 of the third year after deletion.

Eider shop suisse anti aging the column "Observation" there is information about characteristics of the varieties, recorded by symbols. The genetically modified Connyland Swiss anti-imbatranire have this mention in the Official Catalogue.

The Official Catalogue contains a special chapter comprising the descriptions eider shop suisse anti aging the varieties registered in the yearaccordingly to the technical documentations from which the registration was made.

eider shop suisse anti aging interdicție ulm suisse anti aging

Barley reînscrierii 1. Moench x Sorghum sudanense Piper Stapf. Swede rape Date of listing reînscrierii Abakus radiat 8 25 43Ap. PS I Procera ant. Safflower Date of listing reînscrierii CW Ap. Swede reînscrierii Ana Maria radiat 45 V. Hof 47 VI. Duch ex Poir. Liana radiat a forma rubra L. Nyman ex A. Hill convar. Matsum et. Lettuce reînscrierii Comercializar e Grupa de maturitate var. Batsch var. M Teleki 4 selecţia Oppenheim Bl. SOBerlandieri x Rupestris Ruggeri sel. DUD - Morus sp. Mulberry Date of listing reînscrierii or of cancellation Other specific Morus alba L.

Înmulţirea prin altoire multiplication by grafting Coca radiat 34 Corus radiat Dana radiat 34 Înmulţirea prin marcotaj şi butăşire multiplication by layer and propagation by cutting Doina radiat Olva radiat X.

Thuya reînscrierii Cati radiat 93 XII. Willow reînscrierii or of cancellation after deletion Cozia 41 Fragisal 41 Gudrun radiat 41Ap.

Accident de Aviatie,p6

Lista soiurilor şi populaţiilor locale ameninţate de eroziune genetică, adaptate la condiţiile locale şi regionale de mediu, menţinute în Catalogul oficial pentru anulîn conformitate cu art.

Can MUR - Rubus sp. Drăgăşani DUD - Morus sp. Agriculturii nr. Cucului nr.

Naţională de Sus nr. Fundăturii nr. Baia Mare nr. Progresului nr. Arad Arad Calea Timişorii ridurile de zi. Mesteacănului nr. Vladimirescu nr.

Horticultorilor nr. Pepinierei nr. Plutonier Ghiniţă nr. Romanilor nr. Cuza Vodă nr.

eider shop suisse anti aging îngrijirea corpului fetei

Gheorghe Bariţiu nr. Gib Mihăiescu nr.

eider shop suisse anti aging crema de fata 50 spf

Sadoveanu nr. Ştefan cel Mare nr.

Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultură din România pentru anul 2015 CUPRINS

Bucureşti Filiala de cercetare - proiectare Şos. Bucureşti-Ploieşti nr S. Eminescu nr. Ady Endre nr. Alexandru Ioan Cuza nr. Babadag nr. Dumbrăviţa Str. Szentes nr. Valea Buzăului nr.